Resultatet i NM ble heller dårlig. Jeg leverte inn 12 bilder og hadde selvfølgelig håp om at en del av bildene skulle slå an, men denne gang bommet jeg. Så det ble bare en antatt på meg.

Silhuette at Oslo Opera