Før sommeren fikk jeg være med på landslaget i foto (Jeg er med på landslaget i foto!) i 18. FIAP Nature Biennial Tema: Makro av norske ville blomster. Nå er resultatene klare og bildet som jeg deltok med, «Aubrieta», ble antatt i konkurransen. Landslaget kom på en 14 plass, her kan du se enkeltbildene som ble antatt: http://www.nsff.no/a/index.php?page=sok-landskonkurranser&konk_direkte=5537